Μεταφορά Στρώματος από 40€

Η Today Cargo αναλαμβάνει την σωστή μεταφορά του στρώματος σας στην Αθήνα με εξιδεικευμένους εργάτες και σας εγγυάται ασφάλεια και ταχύτητα.
  • Απλή μεταφορά  στρώματος στην Αθήνα από 40€
  • Μεταφορά στρώματος στην Αθήνα με εργατικά από 60€
Αν χρειαστείτε και εργατικό δυναμικό η τιμή θα είναι διαφορετική καθώς θα πρέπει να υπολογιστούν και τα εργατικά. Εκεί παίζει ρόλο ο όροφος φόρτωσης και ο χώρος παράδοσης του στρώματος.

Η μετακίνηση ενός στρώματος μπορεί να γίνει μια ομαλή και εύκολη διαδικασία, αν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

Βάλτε το στρώμα στη σακούλα. Τοποθετήστε το στρώμα όρθιο, στηριζόμενο στον τοίχο και περάστε του τη σακούλα από πάνω. Το σημαντικό που πρέπει να θυμάστε είναι να κλείσετε με ταινία τυχόν σκισίματα στη σακούλα, ώστε να μην εισχωρήσει σκόνη και υγρασία.
Προσέξτε τη διαδρομή. Όλες οι πόρτες πρέπει να είναι ανοιχτές και να έχουν απομακρυνθεί τα εμπόδια. Έτσι, θα μπορέσετε να κυλίσετε το καρότσι μεταφοράς με το στρώμα εύκολα και με ασφάλεια.

Προετοιμάστε το όχημα μεταφοράς. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες του οχήματος είναι ανοιχτές και το εσωτερικό καθαρό. Εάν πρέπει να αφαιρέσετε ή να σπρώξετε τα καθίσματα, ολοκληρώστε αυτήν τη διαδικασία πριν μετακινήσετε το στρώμα στο όχημα.

Σηκώστε το στρώμα. Με ένα άτομο σε κάθε πλευρά του στρώματος, πιάστε τις κάτω γωνίες του και ανασηκώστε το μαζί. Αποφύγετε την ανύψωση με την πλάτη σας, για να μην επιβαρύνετε τη μέση. Αντί αυτού, πρέπει να το σηκώσετε λυγίζοντας τα γόνατά σας.

Ασφαλίστε το στρώμα. Το στρώμα πρέπει να είναι καλά στερεωμένο, όπου και αν μπει στο όχημα. Ιδανικά, πρέπει να μπει στο εσωτερικό κάποιο φορτηγού και όχι στο πάνω μέρος στη σχάρα αποσκευών του αυτοκινήτου, καθώς εκεί είναι ευάλωτο. Στερεώστε το σε κάποιο σταθερό σημείο χρησιμοποιώντας ιμάντες. Το στρώμα πρέπει να τοποθετείται σε οριζόντια θέση, χωρίς να έχει βάρος με άλλα πράγματα πάνω του.

Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, ακολουθήστε τα ίδια βήματα, για να μεταφέρετε το στρώμα μέσα στο σπίτι στο υπνοδωμάτιο.
Προσφορα Μεταφοράς