Μεταφορά Ψυγείου

Μεταφορά Ψυγείου από 40€

 Η Today Cargo σας εξασφαλίζει τη σωστή μεταφορά του ψυγείου σας, την πιο ασφαλή και την πιο οικονομική!
  • Απλή μεταφορά ψυγείου στην Αθήνα από 40€
  • Μεταφορά ψυγείου  στην Αθήνα με εργατικά από 60€
Αν χρειαστείτε και εργατικό δυναμικό η τιμή θα είναι διαφορετική καθώς θα πρέπει να υπολογιστούν και τα εργατικά. Εκεί παίζει ρόλο ο όροφος φόρτωσης και ο χώρος παράδοσης του ψυγείου.

Η Μεταφορά Ψυγείου μπορεί να είναι εύκολη αρκεί να γίνει με τον σωστό τρόπο!        

   Μια ημέρα πριν την μεταφορά του ψυγείου σας θα πρέπει να έχετε αφαιρέσει όλα τα τρόφιμα μέσα από αυτό και να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Αυτό θα βοηθήσει τόσο στη σωστή μετακίνηση του, όσο και στο να μην υπάρξουν προβλήματα όταν επανασυνδεθεί.  

   Μπορεί το ψυγείο να αποτελεί μια εύκολη μεταφορά, ωστόσο θα πρέπει να γίνεται από έμπειρους μεταφορείς που γνωρίζουν το σωστό τρόπο μετακίνησης, για να αποφευχθούν τυχόν φθορές, ατυχήματα και φυσικά να μην υπάρχει πρόβλημα λειτουργικό κατά την επανασύνδεση του.

*Υπάρχουν ελάχιστες χρώσεις.

*Η προσφορά ισχύει για μεταφορά 0 έως 15χιλ. και μέχρι 2ο όροφο.

*Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα τα αντικείμενα, τον όροφο και την απόσταση και τους εργάτες.
 
Προσφορά Μεταφορά Ψυγείου