Μεταφορά Πλυντηρίου

Μεταφορά Πλυντηρίου από 40€

   Το πλυντήριο αποτελεί μια από τις βασικές ηλεκτρικές συσκευές ενός σπιτιού, οπότε η μεταφορά του πρέπει να γίνει με ασφάλεια!

   Οι πρώτες κινήσεις που πρέπει να κάνετε πριν την μεταφορά του πλυντηρίου σας είναι, να βεβαιωθείτε ότι το έχετε αποσυνδέσει από την πρίζα την προηγούμενη νύχτα και ότι έχετε αποστραγγίσει καλά τους εύκαμπτους σωλήνες νερού.

   Η σωστή προετοιμασία του πλυντηρίου και φυσικά οι έμπειροι μεταφορείς μας, σας εγγυόνται μια ασφαλή και σωστή μεταφορά του πλυντηρίου σας χωρίς φθορές και με την πιο οικονομική τιμή της αγορά!
  • Απλή μεταφορά μετακόμιση Πλυντηρίου από 40€
  • Μεταφορά Πλυντηρίου με εργατικά από 50€

Αν χρειαστείτε και εργατικό δυναμικό η τιμή θα είναι διαφορετική καθώς θα πρέπει να υπολογιστούν και τα εργατικά. Εκεί παίζει ρόλο ο όροφος φόρτωσης και ο χώρος παράδοσης του πλυντηρίου.

*Υπάρχουν ελάχιστες χρώσεις.
*Η προσφορά ισχύει για μεταφορά 0 έως 15χιλ. και μέχρι 2ο όροφο.

*Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα τα αντικείμενα, τον όροφο και την απόσταση και τους εργάτες.